เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์


 

เรื่องน่ารู้กับภาวะสมองเสื่อม ชนิดอัลไซเมอร์ (Alzhimer's disease)

โรคสมองเสื่อม คืออะไร?

โรคสมองเสื่อม คือ  ชื่อกลุ่มอาการที่มีการทำงานของสมองในด้าน "ความจำ ความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษา และการรับรู้สิ่งแวดล้อม ผิดปกติไป" ทำให้เกิดปัญหาทางความคิด การตัดสินใจ พฤติกรรม และ อารมณ์ผิดปกติไป มีผลต่อการใช้ชีวิต หรือการทำกิจวัตรประจำวัน จนในที่สุดผู้ป่วยหลายคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด