ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์คัดกรองภาวะสมองเสื่อม EasyAdscreening.com


 

เว็บไซต์ ศูนย์คัดกรองภาวะสมองเสื่อม EasyAdscreening.com

เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แก่ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ และบุคลากรทางการแพทย์

 

สำหรับบริการออนไลน์ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย

- บริการคัดกรองตนเอง (online self screening) ท่านสามารถประเมินตนเอง และผู้สูงอายุในบ้านของท่านได้  เพียงตอบคำถามจากแบบคัดกรอง online 21 ข้อ

- ความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อม  ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมที่ท่านสงสัย ใครมีความเสี่ยง ปัจจัยการเกิดโรค รวมทั้งการดูแลเบื้องต้นได้ที่นี่