ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์คัดกรองภาวะสมองเสื่อม EasyAdscreening.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์คัดกรองภาวะสมองเสื่อม EasyAdscreening.com

แหล่งความรู้ออนไลน์ สำหรับประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งเรื่องโรคสมองเสื่อม การดูแล ที่เข้าจง่าย

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ “Moving forward through Aged society” ศิริราช 1-3 สิงหาคม 61...Update 7/07/61

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ “Moving forward through Aged society” ศิริราช 1-3 สิงหาคม 61...Update 7/07/61

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561

กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนดูแลสำหรับผู้ทีมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 26 ส.ค. 2561 ...Update 7/07/61

กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนดูแลสำหรับผู้ทีมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 26 ส.ค. 2561 ...Update 7/07/61

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี