การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ “Moving forward through Aged society” ศิริราช 1-3 สิงหาคม 61...Update 7/07/61


 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2561 “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) 2018” ภายใต้หัวข้อหลัก “Moving forward through Aged society”  ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

การประชุมในครั้งนี้ เน้นความสำคัญทั้งทางด้านความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมทางการแพทย์ และระบบสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ด้านสุขภาพในสาขาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่นับวันจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยคำนึงถึงการดูแลผู้สูงอายุให้ครบในทุกมิติ

ลงทะเบียนหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sicmph.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิชาการ คุณ โทร. 0 2419 2673 (ธีรภัทร) โทร. 0 2419 2675 (อภิญญา)หรืออีเมล์ siriraj.conference@gmail.com